ANBI status voor Stichting Elisabeth van Thüringenfonds

oktober 2023 – Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2023 heeft de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds de status van culturele ANBI verworven. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Voor de stichting betekent dit dat er belastingvoordelen zijn bij het ontvangen of doen van schenkingen, waardoor er meer financiële ruimte blijft voor het noodzakelijke beheer en onderhoud van de collectie, maar ook voor uitgaven rondom de Elisabeth van Thüringenprijs.

Zoveel mogelijk investeren in het erfgoed
De Stichting Elisabeth van Thüringenfonds heeft geen winstoogmerk. Ze is opgericht voor het beheer en behoud van het historisch erfgoed van het eeuwenoude Elisabeth Gasthuis. Daarnaast maakt de stichting zich sterk voor kunst in de zorg, om op deze wijze de kwaliteit van leven van patiënten te verhogen. De ANBI status biedt financiële voordelen, waardoor de stichting het geld aan deze twee doelen kan besteden en niet hoeft uit te geven aan zaken die er minder toe doen.

Schenkingen en legaten
Voor donateurs geldt dat zij hun giften aan een ANBI mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.