De jury

De juryleden van de Elisabeth van Thüringenprijs hebben allen hun sporen in de moderne kunst verdiend. Zij vinden het belangrijk dat er een relatie is tussen de kunst en de gezondheidszorg en willen door hun medewerking aan de Elisabeth van Thüringenprijs deze relatie bevorderen. Hieronder de juryleden van de vorige Elisabeth van Thüringenprijs 2021

Ann DemeesterOnafhankelijk juryvoorzitter

Letterkundige, kunstcritica en museumdirecteur en bijzonder hoogleraar kunst & cultuur aan de Radboud Universiteit. Ze studeerde Germaanse filologie, en was van 2006 tot en met 2014 directeur van het Amsterdamse kunstencentrum De Appel. Sinds 2014 is ze directeur van het Frans Hals Museum. Aan de Radboud Universiteit bekleedt zij als bijzonder hoogleraar sinds 2020 de leerstoel Kunst en Cultuur.

Sanne ScholtenJurylid

Directeur-bestuurder LKCA. Studeerde kunstbeleid en -management en arbeids- en organisatiepsychologie. Werkte als adviseur in de publieke sector, met opdrachten op het terrein van cultuur, sport en sociaal domein. Sanne is gemotiveerd om bij te dragen aan een samenleving waarin meer kansengelijkheid is en mensen vorm kunnen geven aan hun talenten en hun leven. Ze deed en doet dat onder andere als gemeenteraadslid in Utrecht, als bestuurder van diverse culturele stichtingen en als voorzitter van de stuurgroep Code Diversiteit en Inclusie. In haar rol als directeur-bestuurder bij LKCA wil ze werken aan een inclusieve culturele sector, die samenwerking met andere domeinen zoals onderwijs, zorg en welzijn.

Sabrina KamstraJurylid

Kunsthistoricus en curator. Hoofd Kunstzaken van Amsterdam UMC – de recente samenvoeging van het AMC en VUmc en verantwoordelijk voor beide kunstcollecties en het kunstbeleid. Ze ontwikkelt een nieuw kunstbeleid voor Amsterdam UMC, waarin de wisselwerkingen tussen kunst & geneeskunde een belangrijk onderdeel is. Sabrina vervult diverse bestuurlijke en adviserende functies in de culturele wereld en is actief betrokken bij Vereniging Bedrijfscollecties Nederland (VBCN) waarvan ze enkele jaren voorzitter was. Voorheen was ze curator bij Stichting De Appel in Amsterdam, directeur culturele zaken van het Japan-Nederland Instituut in Tokyo, lid van de Raad voor Cultuur, de Amsterdams Kunstraad en adviseur bij het Mondriaan Fonds en adviseur van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Henk SmidJurylid

Adviseur ZonMw in deeltijd en toezichthouder/adviseur in de zorg bij ZonMW, de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie. Voorheen ook directeur ZonMW. Vanuit die posities stimuleert hij het wetenschappelijk onderzoek naar de welzijns- en gezondheidseffecten van kunst en cultuur.

Ruud LapréJurylid

Emeritus hoogleraar Gezondheidszorgbeleid en Economie Erasmus Universiteit Rotterdam, ex voorzitter van de NVZD, Nederlandse Vereniging van Bestuurders in de zorg. Tevens kunstliefhebber en betrokken bij vele kunstinitiatieven, collectioneur en auteur beeldende kunsten.

Marieke SandersJurylid

Studeerde Engels en Algemene Literatuurwetenschap. Na enige jaren in het onderwijs, o.a. conrector van het Coornhert Lyceum in Haarlem, werd zij in 1994 directeur van Stichting Lezen. Van 1987 – 1999 was zij Lid van Provinciale Staten van Noord Holland. Van 1999-2004 Lid van het Europees Parlement. Zij vervulde diverse bestuurlijke functies, waaronder voorzitter van Stichting Reprorecht, de Wertheimer Stichting en Cobra Amstelveen Kunst Prijs.