De stichting

De Stichting Elisabeth van Thüringenfonds beheert het (kunst)historisch erfgoed van het meer dan 400 jaar oude St. Elisabeth's of Groote Gasthuis en haar opvolgers.

Beheer (kunst)historisch erfgoed

De stichting is in 1977 opgericht met het doel de kunstcollectie van het ziekenhuis en het vermogen dat aan de kunstcollectie is gerelateerd te beheren. Een deel van de collectie waaronder het schilderij van de regenten van de hand van Frans Hals uit 1641 is geschonken aan het Frans Hals Museum. Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Haarlem en van het Spaarne Gasthuis, de rechtsopvolger van het Elisabeth Gasthuis.
Lees hier meer over de kunstcollectie.

Prijs

De stichting heeft mede tot doel het bevorderen van bijzondere prestaties op het gebied van gezondheidszorg en cultuur. Hiertoe stelt de stichting driejaarlijks de Elisabeth van Thüringenprijs beschikbaar. De prijs wordt uitgereikt rondom de verjaardag van de stad Haarlem en de sterfdag van de heilige Elisabeth van Thüringen in november.
Lees hier meer over de achtergrond van de prijs.

Elisabeth van Thüringen

Elisabeth van Thüringen of Elisabeth van Hongarije (Sárospatak, 7 juli 1207 – Marburg, 17 november 1231), landgravin van Thüringen, is een populaire heilige. Vanwege haar daden op charitatief gebied dragen veel ziekenhuizen haar naam, waaronder ook het eeuwenoude Elisabeth’s Gasthuis, het huidige Spaarne Gasthuis.

foto: Bronzen beeld ‘Het rozenwonder van Elisabeth’ door Mari Andriessen bij Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid

De stichting actueel

Doelstellingen Stichting Elisabeth van Thüringenfonds (download pdf)
Beleidsplan Stichting Elisabeth van Thüringenfonds 2023-2028 (download pdf)
Jaarrekening Stichting Elisabeth van Thüringenfonds 2022 (download pdf)
Jaarverslag Stichting Elisabeth van Thüringenfonds 2022 (download pdf)
Collectierapport Stichting Elisabeth van Thüringenfonds 2022 (download pdf)

RSIN 815660418
KvK 41222184

De jaarvergadering vindt plaats vóór 1 juli van het opvolgende jaar.


Het stichtingsbestuur

Niels Schut voorzitter | oud internist-nefroloog in het Spaarne Gasthuis
Ivo van Schaik penningmeester | bestuursvoorzitter van Sanquin
Diana van Loenen secretaris | wethouder Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van de gemeente Haarlem

Het bestuur is met 2 personen gezamenlijk bevoegd tot vertegenwoordiging van de stichting. Daarnaast kan het bestuur een volmacht verlenen aan 1 bestuurder c.q. een derde (artikel 9 van de statuten) om de stichting te vertegenwoordigen. Het bestuur ontvangt geen beloning voor uitoefening van haar werkzaamheden ten behoeve van de stichting, maar kan eventuele gemaakte kosten in de uitoefening van de functie wel declareren (artikel 4.5 van de statuten).

Ondersteuning van het stichtingsbestuur

Angelique Beerenhout coördinator | senior communicatieadviseur & kunst coördinator Spaarne Gasthuis
Jacob de Koningh ambtelijk penningmeester | financieel administrateur Spaarne Gasthuis

ANBI status

De Stichting Elisabeth van Thüringenfonds heeft per 1 januari 2023 de status van culturele ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Voor donateurs geldt dat zij hun giften aan een ANBI mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer informatie daarover vind je op de website van de Belastingdienst.