Kunst in de zorg

Sinds 2015 reikt de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds een stimuleringsprijs voor kunst in de zorg uit.

Kunst en zorg met elkaar verbinden

Kunst en zorg met elkaar verbinden omdat kunst het leven interessanter maakt. Dat is het idee achter de Elisabeth van Thüringenprijs. Juist in de zorg kan kunst ervoor zorgen dat mensen zich prettiger voelen, ook al is het maar voor even. Maar dat ene moment met kunst kan veel betekenen. Even weg uit de zorgsituatie, je gedachten op een ander spoor zetten. Dat is wat kunst met je kan doen en dat is waarom de prijs bestaat.

Een lange naam voor een kunstprijs

Het initiatief voor de prijs komt van Stichting Elisabeth van Thüringenfonds. Daar komt de naam van de prijs dan ook vandaan. De Stichting hoort bij het Spaarne Gasthuis, de rechtsopvolger van het 15e eeuwse ‘Sint Elisabeth’s of Groote Gasthuis’ uit Haarlem. Het middeleeuwse gasthuis was vernoemd naar de heilige Elisabeth van Thüringen of van Hongarije (1207 – 1231). Lange tijd was het ziekenhuis ook het gemeenteziekenhuis van Haarlem. In de jaren ’70 van de vorige eeuw besloten ziekenhuis en gemeente Haarlem om de kunst en historie in een stichting onder te brengen. Dat werd de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds.

Goed doen in nieuw jasje

De heilige Elisabeth deed veel goed werk: zo zorgde zij voor de vele zieken en de armen. Het Gasthuis kreeg daarom haar naam en gaf die naam weer door aan de Stichting. De Stichting besloot een aantal jaren geleden dat zij het werk rondom kunst en historie ging combineren met de naastenliefde van de heilige Elisabeth. Op die manier is in 2015 de allereerste Elisabeth van Thüringenprijs ontstaan. De Stichting gelooft dat je met kunst in een zorgomgeving veel voor anderen kunt betekenen: voor patiënten, cliënten, bezoekers én zorgverleners. Inmiddels is de belangstelling voor kunst in de zorg alleen maar gegroeid en is de prijs al voor de derde keer uitgereikt!

We doen het samen

Niet alleen het Spaarne Gasthuis en de gemeente Haarlem werken mee aan de kunstprijs. Ook het Frans Hals Museum speelt een belangrijke rol. In dit vroegere stedelijk museum hangen werken die ooit van het Elisabeth Gasthuis waren: prachtige schilderijen van onder meer Frans Hals en Johannes Verspronck. In 2011 zijn deze werken geschonken aan het museum door de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds. Het gebouw van het museum was vroeger het Oude Mannenhuis dat recht tegenover de gebouwen van het Elisabeth Gasthuis stond. Er zijn dus veel banden uit het verleden! De museumdirecteur van het Frans Halsmuseum is bovendien de voorzitter van de jury van de prijs.