Over de prijs

De Elisabeth van Thüringenprijs is een stimuleringsprijs voor kunst in de zorg en wordt driejaarlijks uitgereikt door de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds. De prijs wordt in 2025 voor de vierde keer uitgereikt. De inschrijvingstermijn is nog niet geopend.

Voorgeschiedenis

De Elisabeth van Thüringenprijs werd in 2015 voor het eerst uitgereikt. De kunstprijs was dat jaar bestemd voor de opdrachtgever en voor de uitvoerend kunstenaar van een voorbeeld stellend kunstwerk/project in de gezondheidszorg. In 2018 en 2021 ging de prijs naar de projecten die nog uitgevoerd moesten worden en specifiek in 2021 was het thema ‘verbinding’ vanwege de coronapandemie waar we op dat moment nog midden in zaten.

Doelstelling

Het doel van de kunstprijs is het stimuleren van kunst die het welzijn en welbevinden van patiënten, bezoekers en medewerkers in de gezondheidszorg bevordert.

foto: Keramiek van Jan Snoeck in het Spaarne Gasthuis Hoofddorp

Omschrijving

Het kunstwerk of kunstproject is niet gebonden aan een specifiek medium én is blijvend van aard. Het kan meerdere vormen hebben en het kan zich over verschillende beeldende kunst- en ontwerpdisciplines uitstrekken. Het werk of project mag geen vervanging zijn van bestaande activiteiten die onderdeel van de zorg(instelling) zijn.

foto: Installatie ‘The ocean breathes sealight’ van Margot Berkman in Spaarne Gasthuis Hoofddorp

Inzendingen

Zorginstellingen in brede zin van het woord én kunstenaars in Nederland kunnen een nog te ontwikkelen kunstproject, of een kunstproject dat afgelopen jaar is gerealiseerd, indienen bij de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds. Het kunstproject wordt door de instelling in samenspraak met de bedenkend c.q. uitvoerend kunstenaar ingediend. Dit kan zodra de inschrijvingstermijn 2025 is geopend.

foto: Bronzen beelden van Barbara Kletter in Spaarne Gasthuis Hoofddorp

Kunstprojecten

In aanmerking voor de kunstprijs komen kunstenaars en organisaties in de Nederlandse gezondheidszorg die gezamenlijk kunstwerken en/of kunstprojecten willen realiseren die het welzijn en welbevinden van patiënten en gebruikers vergroten.

Geldbedrag

De prijs bestaat uit een nog vast te stellen geldbedrag voor 2025. Het geld is bestemd voor de realisatie van het kunstwerk/project of – indien recent gerealiseerd – ter dekking van de gemaakte kosten voor het kunstwerk/project.

Beoordeling

De onafhankelijke jury bestaat uit experts van de kunstwereld en wordt samengesteld door het bestuur van de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds.

Partners

De prijs is een initiatief van de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds, maar wordt mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met het Frans Hals Museum Haarlem.